אולפנת בני עקיבא "נווה רוחמה"    

גרינוולד 8 קרית יובל, ת.ד. 9753   ירושלים   

טלפון: 02-6428830 

פקס: 02-6428831  

דואר אלקטרוני: neveruchama@gmail.com